dict.cc dictionary Icon

dict.cc dictionary

34M5.5 MB5
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của dict.cc dictionary

Dictionary for 51 language combinations, usable without an internet connection (offline dictionary). Vocabularies can be downloaded and updated within the app for free. All dictionaries are bidirectional, so German-English doubles as English-German. Just type in your keyword in either language.

English-German dictionary: 1 million translations
The following languages are available in combination with German and English:

Albanian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Finnish, French, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latin, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish

New translations and corrections can be suggested at http://contribute.dict.cc/. Every translation gets checked by several other contributing users. The downloadable vocabularies are updated daily.

Additional features can be activated within the app.
Từ điển cho 51 kết hợp ngôn ngữ, có thể sử dụng mà không cần kết nối internet (từ điển ngoại tuyến). Từ vựng có thể được tải xuống và cập nhật trong ứng dụng miễn phí. Tất cả các từ điển đều là hai chiều, vì vậy tiếng Đức-Anh tăng gấp đôi như tiếng Anh-Đức. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn bằng một trong hai ngôn ngữ.

Từ điển Anh-Đức: 1 triệu bản dịch
Các ngôn ngữ sau có sẵn kết hợp với tiếng Đức và tiếng Anh:

Tiếng Albania, tiếng Bosnia, tiếng Bungari, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Esperanto, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latin, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Serbia, Slovak, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn có thể đề xuất các bản dịch và chỉnh sửa mới tại http://contribute.dict.cc/. Mọi bản dịch được kiểm tra bởi một số người dùng đóng góp khác. Các từ vựng có thể tải xuống được cập nhật hàng ngày.

Các tính năng bổ sung có thể được kích hoạt trong ứng dụng.

Đọc thêm

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Thông tin APK - dict.cc dictionary

Phiên bản APK
10.6
Khả năng tương thích với Android
Android 7.0+ (Nougat)
Lập trình viên
Japplis